Xem qua các chương trình đa dạng tại American Express

Sự đa dạng là một khía cạnh được nói đến nhiều ở hầu hết các nơi làm việc. Hầu hết các tổ chức tiến bộ đều nỗ lực tạo ra một hệ sinh thái để thúc đẩy tài năng của phụ nữ, khuyến khích những ý tưởng mới và chào đón tài năng nữ mới đến nơi làm việc.
Chúng tôi đã nói chuyện với
Ruchika Panesar, Phó Chủ tịch và Trưởng phòng Công nghệ-Ấn Độ, American Express để biết về các sáng kiến ​​độc đáo khác nhau đang diễn ra tại American Express Ấn Độ được thành lập, giúp thúc đẩy và thúc đẩy sự đa dạng.
Đây là một tương tác độc quyền với cô ấy:

    #videoContainer {
        chiều rộng: 100%;
        chiều cao: 100%;
    }
    thân hình{
        lề: 0! quan trọng;
    }

Mời bạn đánh giá

Mời bạn Bình luận

Compare items
  • Total (0)
Compare
0