Điều khoản và điều kiện

Người dùng chỉ có thể sử dụng thông tin tại tudiengia.com theo cách phi thương mại. Điều này có nghĩa là không ai có thẩm quyền sao chép bất kỳ nội dung nào và sử dụng các tài liệu gốc cho lợi ích cá nhân của họ. Ngoài các bản sao, nó cũng bị nghiêm cấm sửa đổi nội dung và sử dụng nó cho mục đích thương mại công cộng hoặc thương mại điện tử.

Việc sử dụng nội dung từ trang web này trên một số môi trường mạng khác cũng là bất hợp pháp và bị cấm. Nếu bạn được thông báo vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, bạn sẽ không được phép truy cập trang web này nữa. Ngoài ra, tất cả các tài liệu hoặc nội dung in được tải xuống từ trang web này cũng sẽ phải bị hủy.

Compare items
  • Total (0)
Compare
0