Có nên đặt phòng & đăng ký bán phòng trên Vntrip.vn ?

90% các trang Web Đặt phòng khách sạn, vé máy bay có thể bị tình trạng “𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝗿𝗼̂̀𝗶 𝗺𝗮̀ 𝗸𝗵𝗶 𝘁𝗼̛́𝗶 𝗻𝗼̛𝗶 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝘀𝗮̣𝗻 𝗯𝗮́𝗼 𝗵𝗲̂́𝘁 𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴”. Riêng trên Web Vntrip thì có thêm báo ‘𝗛𝗲̂́𝘁 𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴‘ mà đến nơi thì ‘𝗖𝗼̀𝗻 𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴’.

Đọc chi tiết bài gốc tại : Có nên đặt phòng & đăng ký bán phòng trên Vntrip.vn ?

Mẫu đăng bài

Tên bài mong muốn 2

FWSAjaxContactForm emailsubject=”My email subject”]