Cách thay đổi font, kiểu chữ đồng hồ trên iPhone iOS 16

Tổng hợp thông tin tự động.

Màn hình khóa điện thoại phản ánh tính cách, đặc biệt là khiếu thẩm mỹ. Để đáp ứng lợi ích chung, Apple đã giới thiệu một bộ công cụ tùy chỉnh độc đáo để làm cho màn hình khóa thực sự nổi bật so với kiểu thông thường.

Ủng hộ bài viết gốc hoàn chỉnh tại tại Cách thay đổi font, kiểu chữ đồng hồ trên iPhone iOS 16

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply