Quảng cáo Multiplex trong AdSense là gì và Hướng dẫn đặt quảng cáo Multiplex trên trang web

Cập nhật thông tin mới 24/7 – Từ Điển Giá

Trong vài năm qua, Google đã tăng cường các định dạng quảng cáo AdSense để tăng doanh thu cho các nhà xuất bản một Hướng dẫn chóng mặt. Mặc dù nhiều người nghĩ rằng quảng cáo AdSense có chất lượng thấp so với AdX Ad Exchange, nhưng thực tế không phải vậy. Bạn có thể bật quảng cáo tự động và dùng quảng cáo cố định , giữa lần tải trang và quảng cáo trong trang. Định dạng quảng cáo Multiplex là sự bổ sung mới nhất cho quảng cáo tự động AdSense. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích Hướng dẫn tạo quảng cáo Multiplex trong tài khoản AdSense và thiết lập đúng Hướng dẫn.

Read More / Đọc chi tiết bài gốc tại đây : Quảng cáo Multiplex trong AdSense là gì và Hướng dẫn đặt quảng cáo Multiplex trên trang web

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại tudiengia.com

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply