Hướng dẫn bật hoặc tắt Quick Access (truy cập nhanh) trong Win 11

Cập nhật thông tin mới 24/7 – Từ Điển Giá

Quick Access là một thư mục có trong ứng dụng File Explorer của Win 11. Mục đích của phần Quick Access là cung cấp cho bạn danh sách các file và thư mục đã mở gần đây hoặc thường xuyên của bạn và giúp bạn dễ dàng quay lại công việc của mình. Khi bạn bật tính năng truy cập nhanh, bạn cũng có thể dễ dàng truy cập vào các thư mục quan trọng như Desktop, Download, Documents,…

Read More / Đọc chi tiết bài gốc tại đây : Hướng dẫn bật hoặc tắt Quick Access (truy cập nhanh) trong Win 11

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại tudiengia.com

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply