Hướng dẫn tạo biểu đồ hình tròn trên Google Form

Cập nhật thông tin mới 24/7 – Từ Điển Giá

Gặp gỡ mọi người và ghi lại câu trả lời của họ là mục tiêu chính của bất kỳ cuộc khảo sát nào, nhưng nếu bạn không thể gặp gỡ mọi người thì sao? Rõ ràng, bạn sẽ chỉ phải tìm Hướng dẫn chuyển câu hỏi của mình cho họ và nhận lại câu trả lời. VMột biểu mẫu Online như Google Forms có thể là một cứu cánh trong những tình huống như vậy.

Read More / Đọc chi tiết bài gốc tại đây : Hướng dẫn tạo biểu đồ hình tròn trên Google Form

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại tudiengia.com

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply