Khắc phục: Không thể ghim ứng dụng vào Start Menu trong Win 11/10

Kênh update thông tin 24/7 – Từ Điển Giá

Trong khi dùng hệ điều hành Win, Start Menu giống như nơi chúng ta đến để truy cập các ứng dụng và dịch vụ dễ dàng. Nhưng đôi khi bạn không thể ghim các ứng dụng yêu thích của mình vào Start Menu để truy cập nhanh? Nếu vậy, có thể có một số vấn đề cơ bản hoặc cài đặt file hệ thống được định cấu hình sai đang cản trở bạn.

Readmore at source / Đọc chi tiết bài gốc tại đây : Khắc phục: Không thể ghim ứng dụng vào Start Menu trong Win 11/10

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại tudiengia.com

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply