Tạo hiệu ứng Hướng dẫn điệu bắt mắt bằng cọ vẽ trong Photoshop

Kênh update thông tin 24/7 – Từ Điển Giá

Bài viết hôm nay sẽ chỉ cho bạn Hướng dẫn bạn có thể tạo hiệu ứng Hướng dẫn điệu “phức tạp” trong Photoshop bằng Hướng dẫn dùng không gì khác ngoài một cọ vẽ duy nhất kết hợp với sức mạnh của bộ lọc Content Aware và một vài cài đặt lớp.

Readmore at source / Đọc chi tiết bài gốc tại đây : Tạo hiệu ứng Hướng dẫn điệu bắt mắt bằng cọ vẽ trong Photoshop

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại tudiengia.com

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply