Khắc phục lỗi mở được file Jar trên Win

Kênh update thông tin 24/7 – Từ Điển Giá

File JAR không mở trên Win 11 hoặc 10? JAR là viết tắt của Java Archive File, được mở rộng từ format file ZIP. Tương tự như ZIP, Jar cũng là một format file gói tổng hợp nhiều file thành một. Cả phần mở rộng file ZIP và JAR đều hữu ích cho việc nén, lưu trữ và giải nén dữ liệu không mất dữ liệu.

Readmore at source / Đọc chi tiết bài gốc tại đây : Khắc phục lỗi mở được file Jar trên Win

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại tudiengia.com

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply