Hướng dẫn thiết kế, vẽ chữ phối cảnh 3D trong Illustrator

Kênh update thông tin 24/7 – Từ Điển Giá

Như bạn đã biết, có nhiều Hướng dẫn khác nhau để kiểu design, vẽ chữ phối cảnh 3D trong Illustrator. Một số Hướng dẫn hơi phức tạp và sẽ không cho phép bạn chỉnh sửa văn bản sau khi bạn tạo phối cảnh. Nhưng Hướng dẫn trong bài viết này sẽ chỉ cho bạn Hướng dẫn làm rất dễ thực hiện và sẽ cho phép bạn chỉnh sửa văn bản (phông chữ, màu sắc,…) ngay cả sau khi bạn đã tạo hiệu ứng phối cảnh.

Readmore at source / Đọc chi tiết bài gốc tại đây : Hướng dẫn thiết kế, vẽ chữ phối cảnh 3D trong Illustrator

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại tudiengia.com

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply