Hướng dẫn tắt bộ lọc Snap Camera trong Zoom, Skype và các ứng dụng hội nghị khác

Kênh update thông tin 24/7 – Từ Điển Giá

Bạn chuẩn bị có một cuộc họp quan trong trong Zoom, Skype hay các ứng dụng hội nghị nhưng tính năng bộ lọc Snap Camera vẫn đang được bật. Vậy làm thế nào để có thể tắt ứng dụng này?

Readmore at source / Đọc chi tiết bài gốc tại đây : Hướng dẫn tắt bộ lọc Snap Camera trong Zoom, Skype và các ứng dụng hội nghị khác

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại tudiengia.com

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply