Hướng dẫn vào System Recovery Options trên Win 11/10 để Khắc phục lỗi

Kênh update thông tin 24/7 – Từ Điển Giá

Bất cứ khi nào bạn gặp sự cố từ giật lag đến nghiêm trọng như không vào được Win 11 hoặc Win 10, bạn có thể dựa vào Win Recovery Environment (WinRE) để khắc phục chúng. Nó cung cấp một số tùy chọn khôi phục cho phép bạn thực hiện khắc phục lỗi nâng cao, từ việc chạy sửa chữa khi khởi động, gỡ cài đặt các bản cập nhật Win và đặt lại hệ điều hành.

Readmore at source / Đọc chi tiết bài gốc tại đây : Hướng dẫn vào System Recovery Options trên Win 11/10 để Khắc phục lỗi

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại tudiengia.com

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply