Realtek Card Reader là gì? Hướng dẫn gỡ cài đặt Realtek Card Reader

Kênh update thông tin 24/7 – Từ Điển Giá

Realtek Card Reader là một chương trình sẽ giúp hệ điều hành của bạn giao diện với thẻ được cài đặt. Nó cho phép các thiết bị phụ thuộc vào driver hoạt động với hệ điều hành. Chương trình này không cần thiết cho hoạt động của máy tính của bạn. Tuy nhiên, bạn cần cài đặt nó để có thể dùng các thiết bị được liên kết. Realtek Card Reader có thể được dùng để đọc thẻ ngoài từ Camera, chuột,…Hơn nữa, bạn có thể dùng nó như một cầu nối giữa thẻ nhớ và máy tính. 

Readmore at source / Đọc chi tiết bài gốc tại đây : Realtek Card Reader là gì? Hướng dẫn gỡ cài đặt Realtek Card Reader

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tại tudiengia.com

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply